zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 6 czerwca 2024

Czwartek 9. Tygodnia Zwykłego

    Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych (2 Tm 2,8).

    Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: 'Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował..." (Mk 12,29-30a).


    Wiemy, że Chrystus przyjmując nasze śmiertelne ciało, zadebiutował w tajemnicy rodzenia się i umierania, by zatriumfować nad śmiercią przez tajemnicę Zmartwychwstania. Nasza droga, to zatriumfować z Nim, a to jest możliwe tylko poprzez umieranie dla grzechu.

    Paweł swoje słowa pisze z więzienia i przypomina nam tę prawdę, ale świadomość ludzkiej słabości każe mu pisać słowa nadziei: jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. On pozostaje wierny. Jest to wierność Tego, który prawdziwie kocha, a On umiłował nas do końca...

    Obraz z Ewangelii wychodzi poza schemat ciągłych sporów z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Jezus nie odrzuca swoich przeciwników, nie zgadza się często z ich teoriami i wymysłami, ale ma otwarte serce dla tych, którzy przychodzą do Niego w dobrej wierze. 

    Na pytanie o pierwsze przykazanie Jezus odpowiada słowami modlitwy, którą każdy Izraelita zanosił do Boga trzy razy w ciągu dnia, przypominając sobie to, co Pan Bóg uczynił dla Izraela: Słuchaj, Izraelu...


W jaki sposób pośród zgiełku świata próbuję odnaleźć głos Boga?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz