zachód słońca

zachód słońca

środa, 12 czerwca 2024

Środa 10. Tygodnia Zwykłego

    
Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!» Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa (1 Krl 18,21).

    Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (Mt 5,17).


    Prorok jak ogień, Eliasz, jest niezwykle radykalny i stanowczy w sprawach wyboru między Bogiem i bożkami. Nie ma w nim miejsca na żadne kompromisy. Wzywa do porzucenia bałwochwalstwa i opowiedzenia się za jedynym Wybawicielem Izraela.

    Jezus, wskazując na wartość Prawa, które przyszedł wypełnić, nie znosić oraz wzywając do zachowania Prawa, idzie następnie krok dalej - doskonali Prawo, ukazując ducha Prawa, a nie jedynie literę.

    Czasem może się zdarzyć, że słuchając Jezusa, można próbować przeciwstawiać Jezusa Mojżeszowi. Jest to jednak nadinterpretacja naucza Jezusa. Prawo jest konieczne w każdym społeczeństwie czy państwie. Chroni ludzi. 

    Ale to samo prawo, które jest pomocą, może stać się przeszkodą, kiedy jest dyskredytowane lub absolutyzowane, kiedy się Prawo lekceważy lub kiedy używając Prawa, zapomina się, że jest ono w służbie człowieka, dla człowieka, a nie odwrotnie. 


Czym dla mnie jest Boże Prawo? Ołtarze jakich "bożków" można znaleźć w moim życiu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz