zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 20 maja 2021

Czwartek 7. Tygodnia Wielkanocy

    

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,20-21). 


    Jezus ukazuje uczniom horyzont, którego nie znali. Jako Żydzi byli przekonani, że dar przymierza, odkupienie, łaska jest dla Narodu Wybranego. Jezus rozszerza ich perspektywę - tą perspektywą jest świat, Jezus prosi o dar wiary i miłości dla wszystkich wierzących: aby wszyscy stanowili jedno... 

    Jedność, o którą prosi Jezus dla swoich uczniów i dla wszystkich, którzy uwierzą, nie oznacza jednak ujednolicenia, braku indywidualności. Jedność i braterstwo chrześcijan nie mogą być postrzegane jako zagrożenie, ale jako możliwość wzajemnego ubogacania się. 

    O tym, że nie jest to zadanie łatwe, można się przekonać, śledząc uważnie Dzieje Apostolskie. Wraz z otwarciem na pogan rodzą się w łonie wspólnoty napięcia. To ciągłe wyzwanie, przed jakim stajemy. Naturalnym instynktem jest to, że staramy się wiązać z tymi, którzy przynależą do naszej kultury, mówią tym samym językiem. Inny, obcy często jawi się nam jako zagrożenie, a w najgorszym przypadku jako wróg. To rodzi podziały na świecie, rodzi konflikty, często krwawe. 

    Słowa Jezusa są jasne, nie wymagają interpretacji i objaśnień jak przypowieści. Wiarygodność chrześcijaństwa potwierdza zdolność do życia w braterskiej wspólnocie z tymi, którzy są różni od nas. A to zaczyna się od zaakceptowania drugiego takim, jakim jest. to pierwszy krok do jedności. 

    Kiedy nie szukamy wyróżniania się, narzucania swojej woli, rywalizacji, ale raczej pomocy, zrozumienia, wsparcia, kładziemy fundamenty pod wiarygodność chrześcijaństwa. 

    Braterstwo chrześcijańskie znajduje swój fundament i wzorzec  nie w ludzkich układach i porozumieniach, ale w głębokiej komunii, która objawia się w Trójcy. To nie jest coś, co się narzuca. To dar, który można przyjąć i pielęgnować. To dar Ducha Świętego, na którego czekamy.

Boże nasz, Trójco miłości,
z potężnej komunii Twego boskiego życia wewnętrznego
rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.
Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała w gestach Jezusa,
w jego nazareńskiej rodzinie i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej.

Daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią 
i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku, 
by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych
i zapomnianych tego świata
i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje.

Przybądź, Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno
odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,
by odkryć, że każdy jest ważny,
że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami
tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen.

                                        (Encyklika "Fratelli tutti " papieża
                                         Franciszka, 2020 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz