zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 22 lutego 2024

Święto Katedry św. Piotra Apostoła

    Starszych, którzy są pośród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce (1 P 5,1-2a).

    Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,16-17).


    Dzień modlitwy za biskupa Rzymu i jego posługę Piotra. Liturgia pozwala nam spojrzeć na posługę spełnianą w Kościele, który jest powołany do bycia powszechnym sakramentem zbawienia.

    Piotr mówi o sobie w Liście, że jest świadkiem cierpień Chrystusa. Bycie świadkiem było utożsamiane w Nowym Testamencie z męczeństwem. Apostołowie byli świadkami zmartwychwstania Jezusa i dawali świadectwo aż do oddania życia w imię Ewangelii.

    Z faktu bycia świadkiem wypływa autorytet Piotra, a on patrzy na posługę prezbiterów - starszych, jako pracę i służbę dobrego pasterza - zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, najwyższego Pasterza i jedynego pasterza trzody.

    Autentyczny pasterz oddaje się tym, do których jest posłany, towarzysząc im świadectwem swojego życia, bez szukania własnych korzyści. 

    Hojność ducha, pomimo ograniczeń Piotra, których Ewangelia nie ukrywa, hojność z jaką wyznaje Mesjasza, uczyniła go godnym zaufania i dlatego Jezus powierza mu klucze Kościoła. 

    Tym, co ostatecznie buduje Kościół, wspólnotę naśladowców Jezusa, jest świadectwo, jako owoce tego, kim się jest i jak się żyje z miłości do Jezusa. 

    Jeśli Piotr jest kamieniem i fundamentem Kościoła, to dlatego, że jego hojny duch wie, jak sprawić, by klucze królestwa niebieskiego były używane bardziej do otwierania niż do zamykania. 

    Powinniśmy jest modlić się i marzyć o Kościele, który jest wiarygodnym świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii. 


Jak często modlę się za Piotra naszych czasów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz