zachód słońca

zachód słońca

sobota, 23 października 2021

Sobota 29. Tygodnia Zwykłego

    A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (Rz 8,11).

    Czy myślicie, że ci Galilejczycy, skoro to ich spotkało, byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy? Oświadczam wam, że nie... (Łk 13,2-3a).


    W tym krótkim tekście z listu św. Pawła bohaterem Duch Święty - Duch Chrystusa. To słowo - Duch - powtarza się najczęściej. 

    Żyć według Ducha, to myśleć i żyć zgodnie z Jego natchnieniami. On mieszka w nas, kiedy szukamy tego, co podoba się Ojcu. 

    Istnieją dwa sposoby działania: jeden podporządkowany nieuporządkowanym impulsom, drugi chrześcijański. 

    Aby żyć zbawieniem przyniesionym nam przez Jezusa, potrzebujemy odrodzenia, które dokonuje się dzięki życiodajnemu Duchowi, który wyzwala z mocy grzechu i śmierci. 

    Nie żyjemy już w niewoli grzechu, nawet jeśli grzeszymy z powodu naszych słabości, kiedy pozwalamy, aby Duch oczyszczał i uzdrawiał nasze serca. 

    Jezus zaprasza nas w Ewangelii, byśmy poznawali prawdziwego Boga, a nie jakiś stereotyp, który został sfabrykowany na nasz ludzki użytek. Na pewno nie jest łatwo przezwyciężyć obraz sprawiedliwego Boga, który nagradza za dobro i karze za zło. Niestety, jest to obraz oparty na koncepcji fałszywej sprawiedliwości, którą często kierujemy się w życiu. 

    Za istnienie zła na świecie, za liczne nieszczęścia które nas spotykają, wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu odpowiedzialni. Bóg nie chce zła ani bólu i jest pierwszym, który towarzyszy nam w trudnych doświadczeniach.

    Jezus nie godzi nie na taki obraz Boga sprawiedliwego i zaprasza nas do wzięcia odpowiedzialności za zło. Bóg stworzył nas i uczynił nas odpowiedzialnymi za nasz rozwój i przynoszenie owoców. Na tym opiera się istota człowieczeństwa - przynosić dobro w życiu. Bóg cierpliwie czeka na nasze owoce. Godzi się na kolejny jałowy czasem rok, na któryś kolejny jeden rok z cierpliwością pochyla się nad naszym jałowym życiem - z nadzieją, że przyniesiemy owoce...

    Bóg daje nam swojego Ducha, który w nas mieszka, byśmy mogli się przemieniać i przynosić owoce.


       1. Czy żyję darami Ducha Świętego?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz